Základní přehled činností 

 

         Elektromontážní práce:

                   · pro průmysl a stavebnictví

                   · v prostředích s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, hořlavých prachů

                   · silnoproudých a slaboproudých rozvodů

                   · systémů umělého osvětlení

                   · zařízení pro rozvod elektrické energie

                   · systémů pro řízení technologických procesů a jejich automatizaci

                   · hromosvodů a zemnících sítí

                   · elektrických přímotopných a podlahových vytápění

                   · doprovodných topných systémů

                   · kabelových rozvodů

        Výroba:

                   · průmyslových rozvaděčů NN

                   · domovních a elektroměrových rozvaděčů

                   · staveništních rozvaděčů

                   · zásuvkových skříní

                   · rozvaděčů pro měření a regulaci

        Stavební práce:

                   · zámečnictví

                   · vodoinstalatérství, topenářství

                   · klempířství

                   · pokrývačství

                   · zemní práce

        Projekční práce:

                   · silnoproudých a slaboproudých rozvodů

                   · zařízení pro automatizaci a řízení technologických procesů

                   · zařízení EPS a EZP

                   · osvětlovacích systémů

                   · elektrických topných systémů

        Další činnosti:

                   · revize elektrických zařízení

                   · servisní a poradenskou činnost

                   · opravy a údržbu elektrických zařízení
 

Vyhledávání

Kontakt

Stav - elektro s.r.o. Vintířovská 1149, 357 35 Chodov 352 675 614, fax: 352 675 614 602 428 292 - Jaromír Obdržálek 602 428 293 - Vlastimil Šnajdr